© 2019 by  Schocken Architects Ltd.

Phone: +972-3744-0485

שוקן אדריכלים

בית מגורים בהרצליה

בית אחד לאורך מגרש צר וארוך
המיועד ל 2 יחידות צמודות.

מהלך מדרגות ארוך מואר בסקיילייט
מחבר את קומת הקרקע עם הקומה העליונה
ומאפשר כניסת תאורה טבעית נעימה לחלקי הבית
להם אין גישה לחלונות כלפי החזיתות.
התכנון המאורך מאפשר מרפסת רציפה
בקומת חדרי השינה אליה יוצאים
ומביטים אל הגינה הנעימה לצד המבנה.

 

סיום ביצוע: בשנת 2001

Please, select a picture to enlarge it

מגורים

תעסוקה - משרדים

חינוך

מי אנחנו

ציבורי

תכנון עירוני

תחרויות