שוקן אדריכלים

פלורנטין 19, תל אביב

בניין מגורים ובו 22 דירות
קטנות על גבי קומת קרקע
המיועדת למסחר .
הבניין ממוקם בשכונת פלורנטין
בדרום  תל אביב.

הושלם בשנת 2011

Please, select a picture to enlarge it

תעסוקה - משרדים

מגורים

חינוך

מי אנחנו

ציבורי

תכנון עירוני

תחרויות

© 2019 by  Schocken Architects Ltd.

Phone: +972-3744-0485