שוקן אדריכלים

אליהו מפרארה, שיכון דן 

בדיקת התכנות לבניין מגורים
על מגרש בשטח של כ 700 מ"ר
במסגרת תמ"א 38/2
בשכונת שיכון דן בצפון מזרח תל אביב.

בסה"כ מוצעות 8 דירות
בגדלים ובתצורות שונות כולל
דירת גן, דירת גג וחנייה ממוכנת במרתף.

תוכנן: בשנת 2016

Please, select a picture to enlarge it

מגורים

תעסוקה - משרדים

חינוך

מי אנחנו

ציבורי

תכנון עירוני

תחרויות

© 2019 by  Schocken Architects Ltd.

Phone: +972-3744-0485