top of page
Vankuver.jpg

התחדשות עירונית לאן?

קצב גידול אוכלוסייה של כמעט 2% בשנה מעמיד בקביעות את ישראל בין שיאני גידול האוכלוסייה בקרב מדינות ה-OECD. בעוד רבות מהמדינות מתמודדות עם קצב נמוך בהרבה ובעקבותיו בהתפתחות איטית של ענף הבנייה, אותנו בישראל מאתגר משבר דיור המתבטא בעלייה מתמדת של מחירי הדיור. העליה נובעת מאי-התאמה בין העלייה המתמדת בביקושים לדיור לקצב והיקף הבנייה למגורים. בניסיון להדביק את הפער הזה נקטה הממשלה במספר פעולות כמו זירוז הליכי תכנון ואישור של תוכניות למגורים באמצעות ועדה מיוחדת (הותמ״ל) והקמת רשות מיוחדת להתחדשות עירונית שקמה במטרה לקדם ולעודד את הפעילות להתחדשות עירונית בכל רחבי הארץ. 

 

התחדשות עירונית מתבצעת בישראל באמצעות שני מנגנונים עיקריים. תמ״א 38, התוכנית לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה, ותוכניות של עיבוי או פינוי/בינוי של מתחמים קיימים. כל התוכניות כוללות הגדלה משמעותית של זכויות בנייה שאמורות לממן את פינוי הדיירים הקיימים, שכירת דיור עבורם במהלך הבניה, הריסת המבנים הקיימים, בנייה של הפרויקט החדש ורווח קבלני. תוכניות כאלה נתמכות בהבנה, בקרב גורמי תכנון, שהגדלת צפיפות האוכלוסייה העירונית, כשנעשית נכון, מובילה לשיפור באיכות חיי התושבים. תמ״א 38 ותוכניות פינוי/בינוי, המובילות את תהליכי ההתחדשות העירונית, התבררו כמעשיות בעיקר באזורי הביקוש כשכדאיותן הולכת ופוחתת ככל שמתרחקים ממרכז גוש דן. התוצאה שבאזורים המועדים ביותר לרעידות אדמה, כמו בית שאן לדוגמה, לא מחזקים מבנים באמצעות תמ״א 38 ובערי הפריפריה כמעט שאין פרויקטים של פינוי/בינוי.

בשוקן אדריכלים אנחנו מאמינים שלהתחדשות עירונית משמעויות רחבות בהרבה מחידוש בניינים והגדלת צפיפות עירונית. התחדשות עירונית ראויה לשמה יכולה ואמורה להביא לשיפור משמעותי באיכות חייהם של אזרחי ישראל. בכוחה לגרום לפיתוחה והתבססותה של כלכלה מקומית שאינה תלויה בהזרמת משאבים ממשלתית. בכוחה להרחיב את מגוון האפשרויות לקשרים חברתיים ועסקיים של תושבי העיר. בכוחה לעודד אותנו לזנוח את הרכב הפרטי לטובת הליכה ברגל ובכך לצמצם את התלות שלנו במכונית הפרטית ולהוציא אותנו מהפקקים. בכוחה להעצים את הלכידות החברתית והמעורבות הקהילתית. ביכולתה לצמצם את זיהום האוויר, לעצור את הפגיעה ההולכת וגוברת במלאי הקרקע החקלאית ולשמר את ערכי הנוף הטבעי הפתוח, בשפלה, בהר ולאורך חופיה הנפלאים של ישראל.

התחדשות עירונית משמעותית מאפשרת לתושב למלא את מרבית צרכיו היומיומיים, עבודה, קניות, חינוך בריאות  ופנאי במרחק הליכה ממקום מגוריו. במסגרת מחקר עירוניות מעמיק פיתחנו בשוקן אדריכלים מדדים כמותיים לעירוניות שמאפשרים לנתח סביבות עירוניות קיימות ומתוכננות ולכוון לפתרונות שיביאו בביטחון ליצירתה של איכות חיים עירוניים מירבית. המדדים מבטיחים יצירתה של רשת ירוקה של רחובות, כיכרות, גנים ופארקים אשר מעודדת הליכה ברגל ושימוש באמצעי ניידות מגוונים. 

התחדשות עירונית

חידוש בניינים

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
bottom of page