top of page
  • schocken

על הקשר אדריכל/לקוח

על הקשר אדריכל-לקוח

לקשר בין אדריכל ללקוחותיו השפעה מכרעת על איכות התוצאה הבנויה.

הצלחתו של פרויקט בנייה היא תוצאה של שיתוף פעולה אינטימי ואינטנסיבי בין הלקוח לאדריכל. לידתו של פרויקט היא תהליך ממושך שישפיע מהותית על חיי היומיום של הלקוח למשך שנים רבות. תנאי ראשון להצלחה הוא אמון הדדי. השותפים לתהליך חייבים להכיר אלה את אלה. על הלקוח להכיר ולהתעמק בעבודות קודמות של האדריכל ועל האדריכל ללמוד להכיר את לקוחותיו. עליו להבין את שעומד לנגד עיניהם כשהם מתארים לעצמם את ביתם העתידי ולדעת במדויק את היקף התקציב שעומד לרשותם. האדריכל יצליח רק אם יתן מענה מדויק לדרישות המפורטות של לקוחותיו, ישמור על ההיקף התקציבי של הפרויקט אך גם יפתיע אותם בערך מוסף שלא חלמו עליו.


בשוקן אדריכלים אנחנו משתדלים לתאם מראש עם הלקוחות את היקף השירותים שבהם יחפצו. ניתן לבחור ממגוון השירותים שבכוחנו לספק. בנוסף לתכנון לרישוי ולביצוע של הבניין אנחנו שמחים לבצע עיצוב פנים, תכנון ריהוט, ליווי בבחירת ריהוט קנוי וכדומה. כמו כן, אנחנו מנהלים את תהליך התכנון הכולל את עבודת היועצים השונים כמו מהנדס בניין, מתכנני מערכות וכדומה. עבודתנו מסתיימת לאחר פיקוח עליון על ביצוע העבודות בשטח ואיכלוסו המוצלח של הבניין.


חשוב לזכור ששכר האדריכל מהווה חלק קטן מעלותו הכוללת של הפרויקט ולכן אין להגזים במשקל של שכר האדריכל כשיקול בבחירתו. מקובלות מספר שיטות לקביעת שכר התכנון האדריכלי. אחד יציע אחוז מוסכם מסך עלות הפרויקט על כל מרכיביו, מרגע תחילת התכנון ועד קבלת המפתח. שניה תציע סכום מוסכם, סופי, המחולק על פי שלבי התקדמות התכנון. בשוקן אדריכלים אנחנו ממליצים ללקוחותינו לבחור בגישה שלישית על פיה שכר הטרחה נקבע כתשלום על פי שעות עבודה שהושקעו בפועל עד להערכת מסגרת מוסכמת ושאינו תלוי בעלות הכוללת של הפרויקט שלעיתים משתנה לאורך התהליך. כך הלקוח יודע שזמננו עומד במלואו לרשותו וששיקולי גובה שכר הטרחה אינם מייקרים את הפרויקט. אנו יכולים להמליץ בלב שלם, על יועצים, חומרי גמר, מבצעים, שיטת מיזוג וכד' אך ורק על פי שיקולי טובת התוצאה בלי שהלקוח יחשוש שפתרון יקר יותר יעלה גם את שכר טירחתנו. אנו מדגישים כי טובת הלקוח ואיכות התוצאה הם המניעים אותנו בחוויה המשותפת של תכנון הבית.


תכנון בניה

132 views0 comments

Comments


bottom of page