top of page
Search

על הקשר אדריכל/לקוח

לקשר בין אדריכל ללקוחותיו השפעה מכרעת על איכות התוצאה הבנויה. הצלחתו של פרויקט בנייה היא תוצאה של שיתוף פעולה אינטימי ואינטנסיבי בין...

bottom of page